All-Ukrainian Network of experts and practitioners
on regional and local development

Services in regions

Editor's choice

Як пройти відбір та стати учасником мережі РЕГІОНЕТ

Show full text

Не вказано

Матеріали базового навчання - відтепер у вільному доступі!

Show full text

Не вказано

Відеозаписи заходів РЕГІОНЕТ та партнерів мережі

Show full text

Не вказано

Partners

 
 
 • УАРОР

  Ukrainian Association of Rayon and Regional Councils

 • АМУ

  Association of Ukrainian Cities

 • ВАССР

  All-Ukrainian Association of Village and Settlement Councils

 • Мінрегіон

  Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine

 • komsamovr

  Secretariate of Committee on State Building, Regional Policy and Local Self-Government of the Verkhovna Rada of Ukraine

 • www.narda.org.ua

  National Association of Regional Development Agencies

 • www.coe.kiev.ua

  Office of the Representative of the Secretary General in Ukraine

 • DESPRO

  Swiss-Ukrainian project «Decentralization Support in Ukraine» DESPRO

 • ІГС

  Civil Society Institute

 • АММУ

  Association of Small Towns of Ukraine

 • НАДУ

  National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

 • Відродження

  Program Initiatives «Democratic Practice» of International Renaissance Foundation

 • УНЦПД

  Ukrainian Center for Independent Political Research

 • ЦППР

  Centre of Policy and Legal Reform

 • Мережа центрів

  Public Union Network of legal information and consultation

 • НАСДСУ

  National Association of Agricultural Advisory Services of Ukraine

 • Ресурсний центр

  Center for Knowledge Management «Resource Center for Sustainable Local Development»

Contest

Мінрегіон інформує про проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄC у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики — Підтримка регіональної політики України.

Конкурсний відбір проектів здійснюватиметься відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року №827.

Для участі у конкурсі подаються в електронній та паперовій формі  такі документи:

 1. заява про участь у конкурсному відборі проектів, оформлена відповідно до вимог п. 6 вищезгаданого Порядку проведення конкурсного відбору проектів;
 2. інформація про фінансово-економічний стан замовника проекту та про відсутність обставин, зазначених у пункті 9 вищезгаданого Порядку проведення конкурсного відбору проектів;
 3. опис проекту та інформаційна картка проекту, які оформлені згідно з Вимогами до опису та інформаційної картки проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затверджених наказом Мінрегіону від 18.05.2017 № 120.

Основними умовами відбору проектів регіонального розвитку є:

 1. відповідність проекту:

Детальну інформацію щодо програм можна отримати на сайті Мінрегіону за посиланням.

2) спроможність замовника проекту забезпечувати стійкий результат реалізації проекту, зокрема, шляхом подальшого фінансування заходів або утримання об’єктів за рахунок власних коштів;

3) мають найкращу загальну оцінку щодо економічної та/або бюджетної ефективності реалізації проекту, економічних вигод, соціального впливу, екологічного впливу (у разі наявності) за результатами оцінки, проведеної комісією.

Загальна сума коштів, які спрямовуються для реалізації вищезгаданих проектів регіонального розвитку, складає 600,75 млн грн.

Обсяг фінансування проекту регіонального розвитку, що подається для конкурсного відбору, не може перевищувати граничну суму, вказану у вищезгаданих програмах регіонального розвитку.

Проекти — переможці конкурсного відбору визначаються на основі рішення конкурсної комісії.

Строк, протягом якого приймаються проекти для участі у конкурсі, — два місяці з дати публікації оголошення (до 18-00 27 вересня 2017 року).

Документи для реєстрації проектів подавати в паперовій та електронній формі на адресу:

01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9;

E-mail: minregion@minregion.gov.ua; ProkopenkoHP@minregion.gov.ua.

Контактні телефони: (044) 278-49-52

Довідково: звертаємо увагу, що до Порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 827, може бути внесено зміни. Інформація буде розміщена на сайті Мінрегіону (у разі змін).

Додатки:

 

Розвиток інноваційної економіки та інвестицій

 • Формування сприятливого інвестиційного клімату, розвиток та просування інвестиційного потенціалу
 • Розвиток потенціалу у сфері торгівлі (стандартизація, сертифікація, підтримка експорту)
 • Підтримка підприємницької діяльності
 • Стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури та підтримка інноваційної діяльності
 • Створення та розвиток інфраструктури залучення інвестицій, «точок зростання» місцевої економіки

Розвиток сільських територій

 • Диверсифікація підприємницької діяльності у сільській місцевості
 • Підвищення якості життя у сільській місцевості (підтримка проектів, спрямованих на підвищення рівня облаштування сільської місцевості як сфери життя, діяльності та побуту селян)
 • Створення умов для соціального розвитку (підтримка проектів, спрямованих на розвиток соціального та людського капіталу)

Розвиток людського потенціалу

 • Люди (проекти повинні бути націлені на підвищення фахового рівня окремих цільових груп чи верств населення відповідно до потреб розвитку регіону та регіонального ринку праці)
 • Інституції та мережі (створення нових чи посилення спроможності існуючих інституцій та їх мереж, що сприяють підвищенню якості та професійності людського ресурсу регіону)
 • Дослідження (вивчення існуючого середовища на місцевому та регіональному ринках праці, формування та реалізація пропозицій, заходів та програм задля підвищення рівня та якості зайнятості населення)

Розвиток туризму

 • Підвищення туристичного потенціалу (створення нових та модернізація існуючих об’єктів туристичної інфраструктури, збереження об'єктів національної наукової і культурно-історичної спадщини, підготовка кадрів для сфери туризму та курортів, підтримка впровадження інноваційних технологій обслуговування споживачів туристичних та супутніх послуг)
 • Маркетинг туристичного потенціалу (розбудова інформаційного простору, просування туристичного продукту, скерованого на конкретного споживача із застосовуванням традиційних та сучасних інноваційних каналів поширення інформації)

Загальноукраїнська солідарність

 • Створення можливостей для співробітництва регіонів у сфері освіти, культури, історичних та культурологічних досліджень
 • Формування привабливого образу регіонів в Україні, інтеграція регіональних ідентичностей у загальноукраїнську ідентичність
 • Інтеграція вимушених переселенців та захист інтересів осіб, що вимушено опинились на тимчасово окупованих територіях
 • Сприяння економічній інтеграції регіонів та у регіонах

За матеріалами www.minregion.gov.ua