Всеукраїнська мережа фахівців і практиків
з регіонального та місцевого розвитку

Послуги в регіонах

Вибір редакції

Як пройти відбір та стати учасником мережі РЕГІОНЕТ

Читати повністю

Короткі рекомендації про те, як взяти участь у відборі до РЕГІОНЕТ і стати учасником мережі

Матеріали базового навчання - відтепер у вільному доступі!

Читати повністю

Матеріали базового навчання для кандидатів на участь у РЕГІОНЕТ викладено на порталі мережі у вільному доступі

Відеозаписи заходів РЕГІОНЕТ та партнерів мережі

Читати повністю

Відеозаписи, зроблені мережею РЕГІОНЕТ: власні заходи та заходи партнерів мережі

Партнери

 
 
 • УАРОР

  Українська асоціація районних та обласних рад

 • АМУ

  Асоціація міст України

 • ВАССР

  Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад

 • Мінрегіон

  Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

 • komsamovr

  Секретаріат Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України

 • www.narda.org.ua

  Асоціація агенцій регіонального розвитку України

 • www.coe.kiev.ua

  Офіс Ради Європи в Україні

 • DESPRO

  Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO

 • ІГС

  Інститут громадянського суспільства

 • АММУ

  Асоціація малих міст України

 • НАДУ

  Національна академія державного управління при Президентові України

 • Відродження

  Програмна ініціатива «Демократична практика» Міжнародного фонду «Відродження»

 • УНЦПД

  Український незалежний центр політичних досліджень

 • ЦППР

  Центр політико-правових реформ

 • Мережа центрів

  Громадська спілка "Мережа Центрів правової інформації та консультацій"

 • НАСДСУ

  Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України

 • Ресурсний центр

  Центр управління знаннями «Ресурсний центр зі сталого місцевого розвитку»

11.04.19. – Всеукраукраїнський форум з міжнародних економічних відносин, Житомир

25.02.2019

Вчені та дослідники, молоді вчені, аспіранти та студенти запрошуються 11 квітня 2019 р. до обговорення актуальних питань міжнародних економічних відносин, зокрема проблем розвитку міжнародної торгівлі. Дедлайн – 10 квітня 2019 року.

Метою проведення Всеукраїнського форуму є:

 • визначення тенденцій розвитку міжнародної торгівлі в умовах глобалізації економічного середовища;
 • пошук шляхів вирішення проблем регулювання міжнародної торгівлі в умовах  нормалізації економічних трендів;
 • виявлення викликів і загроз для зовнішньоторговельної експансії України та пошук шляхів їх мінімізації;
 • висвітлення проблем митного оформлення та оподаткування експортно-імпортних операцій як стримуючого фактору розвитку міжнародної торгівлі.

Напрями роботи форуму:

1. Глобальні тенденції розвитку міжнародної торгівлі

2. Проблеми регулювання міжнародної торгівлі та шляхи їх вирішення

3. Зовнішня торгівля України: виклики і перспективи

4. Проблеми митного оформлення та оподаткування експортно-імпортних операцій економічних агентів

Робочі мови форуму: українська, англійська, польська

Форма участі – дистанційна

Участь у форумі з розміщенням матеріалів - безкоштовна

Обов’язкова реєстрація за посиланням https://goo.gl/forms/OPNbt4Bg0BT2pJEP2

Зареєструватися та надіслати матеріали виступів на електронну адресу організаційного комітету форуму необхідно до 10 квітня 2019 року.

За результатами форуму (для апробації результатів Ваших досліджень) буде сформовано електронне видання - збірник матеріалів виступів, якому буде присвоєно коди УДК, ББК та ISBN.

Збірник матеріалів виступів Форуму буде сформовано методом прямого відтворення  авторського тексту. Автори несуть відповідальність його достовірність, зміст і стилістику, за правильне цитування джерел та посилання на них, а також дотримання принципів академічної доброчесності.

Кожному учаснику буде розісланий збірник матеріалів форуму в pdf-форматі. Сертифікат про участь в електронному форматі буде розіслано за потреби.

Збірник матеріалів буде розміщено 1 червня 2019 року за посиланням:

https://conf.ztu.edu.ua/vseukrayinskyj-forum-z-problem-mizhnarodnyh-ekonomichnyh-vidnosyn/

Правила оформлення матеріалів виступів та умови їх включення до збірника

 1. До розміщення в збірнику приймаються тези доповіді/матеріали однією з робочих мов форуму. Орієнтовний обсяг тез становить 2-5 сторінок, включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел.
 2. Матеріали виступів повинні бути підготовлені у форматі А4 за допомогою редактора МS Word. Поля – 2 см з усіх боків. Файл має бути названий прізвищем автора латинськими літерами. Сторінки не нумеруються. Міжрядковий інтервал - 1,15.
 3. Матеріали виступів мають наступну структуру:
  • назва тез – прописними літерами, шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, по центру;
  • (через інтервал) прізвище та ініціали автора, назва навчального закладу, місто – (12 рt), вирівнювання по правому краю;
  • науковий керівник (прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад) - (12 рt), вирівнювання по правому краю;
  • (через інтервал) текст матеріалів – шрифт Тіmes New Roman, 12 рt;
  • (через інтервал) список використаних джерел під рубрикою "Список джерел" – шрифт Тіmes New Roman, 12 рt.
 4. Для назв таблиць та рисунків слід використовувати шрифт Тіmes New Roman, 12 рt, жирний. Текст таблиць та рисунків слід наводити шрифтом Тіmes New Roman, 11 рt. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Формули слід розташовувати по центру з нумерацію по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул МS Equation.
 5. Список використаних джерел слід наводити наприкінці тексту мовою оригіналу. Список джерел повинен бути оформлений за ДСТУ 8302:2015
 6. Право рекомендувати матеріали виступів до друку залишається за редакційною колегією.
 7. Приклад оформлення тез за посиланням https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/145.pdf

За матеріалами gurt.org.ua