Всеукраїнська мережа фахівців і практиків
з регіонального та місцевого розвитку

Послуги в регіонах

Вибір редакції

Як пройти відбір та стати учасником мережі РЕГІОНЕТ

Читати повністю

Короткі рекомендації про те, як взяти участь у відборі до РЕГІОНЕТ і стати учасником мережі

Матеріали базового навчання - відтепер у вільному доступі!

Читати повністю

Матеріали базового навчання для кандидатів на участь у РЕГІОНЕТ викладено на порталі мережі у вільному доступі

Відеозаписи заходів РЕГІОНЕТ та партнерів мережі

Читати повністю

Відеозаписи, зроблені мережею РЕГІОНЕТ: власні заходи та заходи партнерів мережі

Партнери

 
 
 • УАРОР

  Українська асоціація районних та обласних рад

 • АМУ

  Асоціація міст України

 • ВАССР

  Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад

 • Мінрегіон

  Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

 • komsamovr

  Секретаріат Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України

 • www.narda.org.ua

  Асоціація агенцій регіонального розвитку України

 • www.coe.kiev.ua

  Офіс Ради Європи в Україні

 • DESPRO

  Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO

 • ІГС

  Інститут громадянського суспільства

 • АММУ

  Асоціація малих міст України

 • НАДУ

  Національна академія державного управління при Президентові України

 • Відродження

  Програмна ініціатива «Демократична практика» Міжнародного фонду «Відродження»

 • УНЦПД

  Український незалежний центр політичних досліджень

 • ЦППР

  Центр політико-правових реформ

 • Мережа центрів

  Громадська спілка "Мережа Центрів правової інформації та консультацій"

 • НАСДСУ

  Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України

 • Ресурсний центр

  Центр управління знаннями «Ресурсний центр зі сталого місцевого розвитку»

Формування новітніх підходів до професійної підготовки управлінських кадрів

Василь Куйбіда
Президент Національної академії державного управління при Президентові України

Сьогодні наша держава переживає не лише суворі випробування – зовнішню агресію з боку Росії, внутрішню нестабільність, але й реалізацію реформаторських процесів. Запорукою успішного втілення будь-якої реформи є ефективне публічне управління, що відповідає вимогам сучасності та є одним із основних чинників конкурентоспроможності держави.

Свого часу, починаючи із 90-х років минулого століття, у деяких країнах було проведено модернізацію системи державного управління і досить успішно в 1994 році в Канаді. На її основі Світовим Банком було розроблено методологію державно-управлінських реформ. Далі – Казахстан (1998), Латвія (1999), Таїланд (2000), Велика Британія, Нова Зеландія, Литва, Бразилія, Папуа Нова Гвінея, Танзанія, Нікарагуа. Першочерговим завданням такої реформи є забезпечення прозорості, гнучкості, ефективності функціонування публічного управління. Нині таку реформу реалізовують у Сербії і в Україні.

Цілком очевидно, що розроблення державної політики у різних сферах можливе за наявності професійної, підзвітної, результативної та ефективної системи центральних органів державної влади. Тому пріоритетним завданням постає покращення якості професійної підготовки публічних службовців, належне наукове забезпечення державно-управлінської діяльності. А це, у свою чергу, дозволить кадрово оновити органи державного управління висококваліфікованими, ініціативними лідерами-менеджерами, які здатні осучаснити діяльність владних структур, нешаблонно вирішувати поставлені завдання, приймати управлінські рішення, наблизити державу до потреб суспільства.

У реалізації цього завдання особлива роль Президентом України Петром Порошенком відводиться Національній академії державного управління при Президентові України – флагману змін у державотворчих процесах, провідному національному освітньо-науковому закладу, спроможному забезпечити органи державної влади та органи місцевого самоврядування фахівцями найвищого рівня, які успішно формуватимуть та реалізовуватимуть державну, регіональну й місцеву політику, взаємодіючи з громадянським суспільством.

Амбітні, водночас, цілком виправдані цілі щодо модернізації навчального закладу лягли в основу стратегічних документів – Концепції реформування та стратегії розвитку Національної академії державного управління при Президентові України на 2017–2021 роки і Стратегії розвитку Національної академії державного управління при Президентові України на 2017–2021 роки. Ці документи передбачають нову парадигму надання якісних освітніх послуг із використанням модулів індивідуалізованої підготовки, науково- методичних та експертно-аналітичних послуг відповідно до потреб сучасного управління державою.

Стратегічне бачення напрямів і завдань розвитку Національної академії до 2021 року

Метою модернізації Національної академії є надання якісних наукових, експертно-аналітичних та освітніх послуг, у тому числі в системі підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування із високим рівнем професійних, ділових, патріотичних та морально-етичних якостей, спроможних ухвалювати ефективні управлінські рішення, бути конкурентоспроможними на внутрішньому та міжнародному ринках праці.

Ключовим орієнтиром і, водночас, вихідним положенням для розроблення й реалізації Стратегії є місія Національної академії – формування професійної демократичної управлінської еліти українського суспільства на основі сучасних наукових досягнень та технологій передачі знань щодо здійснення ефективного публічного управління.

Варто зазначити, що успішна реалізація Стратегії потребує дотримання принципів самоврядності; відповідності організаційної структури, напрямів її діяльності стратегічним і тактичним цілям розвитку держави; інноваційності; субсидіарності; конкурентоспроможності; прозорості та відкритості; ефективності та якості надання освітніх, експертно-аналітичних послуг; підзвітності Президенту України та відповідальності щодо виконання покладених на академію завдань та повноважень; персональної відповідальності; співробітництва Національної академії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, науковими центрами, навчальними закладами, іншими організаціями та громадянами в Україні та за кордоном; інтернаціоналізації тощо. Дотримання цих принципів дозволить підвищити рівень сучасної вітчизняної публічної політики.

Інституційна реорганізація стала лише першим етапом реформування. Сьогодні колектив академії працює над розробкою й запровадженням новітніх методик відбору до бакалаврату, магістратури, аспірантури та докторантури; створенням відповідних умов для залучення до роботи професійних науково-педагогічних кадрів, експертів, державних службовців та інших посадових осіб; дотриманням міжнародних стандартів якості освітнього, наукового та управлінського процесу.

Цілком слушною є думка експертів та практиків, що впровадження реформи державного управління має відбуватися паралельно із професіоналізацією державної служби. Беззаперечним її компонентом є професійна освіта. Зміна парадигми підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування, визначених Концепцією і Стратегією, передбачає не тільки відхід від традиційного шаблону, а й запровадження нових нетрадиційних форм, методів навчання. Такий європейський підхід, започаткований у Національній академії, дозволить вчити мислити, конструювати та використовувати необхідні механізми реалізації, а це, у свою чергу, покращить ефективність і результативність роботи публічних службовців та збалансує суспільні, державні і приватні інтереси.

У зв’язку із прийняттям Закону України «Про державну службу» постала необхідність у розробці та впровадженні новітніх навчально-освітніх програм для службовців категорій «А», «Б», «В», інших посадових осіб, які б керувалися національними інтересами і принципами належного публічного управління. Те саме стосується і посадових осіб місцевого самоврядування. Адже ефективність їх роботи залежить від рівня фаховості та освіти. Надання інноваційних освітніх послуг в академії, дозволить покращити спроможність органів місцевого самоврядування відповідати на сучасні виклики та ефективно вирішувати проблеми територіальних громад. Сьогодні навчальний заклад працює над тим, щоб запровадити механізм навчання впродовж життя, взаємодію та кооперацію, а також забезпечити особистий розвиток кожного слухача.

Так як завдання і цілі закладено у самій назві нашого навчального закладу, а його статус визначено найвищими законодавчими актами, то цілком логічно, що саме Національна академія повинна розробляти професійні і освітні кваліфікаційні стандарти, зокрема і для вищих навчальних закладів, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності в галузі знань «Публічне управління та адміністрування».

На окрему увагу заслуговує експертно-аналітичний напрям діяльності Національної академії, що спрямований на розробку, аналіз, реалізацію, моніторинг та оцінювання державних політик й цільових програм у різних сферах суспільного життя. Діяльність цього напряму академії сфокусована на забезпеченні експертно-аналітичного супроводу діяльності Президента України, органів публічної влади України та інших суб’єктів публічного управління. Окрім того, діяльність академії з проблематики публічної служби, державного управління та місцевого самоврядування спрямована на реалізацію національних та міжнародних проектів щодо розвитку державного управління та місцевого самоврядування.

Бути конкурентоспроможним, пропонувати унікальні освітні та наукові продукти, які користуються попитом на ринку освітніх і науково-експертних послуг у сфері публічного управління – ось головне завдання, яким керується Національна академія, здійснюючи підготовку, спеціалізацію і підвищення кваліфікації публічних службовців.

Цілком логічно виникає питання: чи мають підвищувати якість професійної освіти викладачі, що відповідали б вимогам сучасної системи освіти. Розуміючи динамічність світового розвитку, вимоги до підвищення професійності та фаховості ми застосовуємо й до наших викладачів. Сьогодні до роботи залучаються висококваліфіковані викладачі та науковці, які надають ексклюзивні, науково обґрунтовані та практико орієнтовані освітні й науково-експертні послуги. Для підвищення кваліфікації викладачів академія організовує навчання як в Україні, так і за кордоном, у тому числі за участю міжнародних партнерів, шляхом проведення літніх шкіл і конференцій, на яких обговорюються актуальні методичні, дидактичні та андрагогічні проблеми з питань державного управління та місцевого самоврядування.

Зазначу, що швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій дедалі швидше змінює орієнтації сучасного суспільства та ставить перед навчальними закладами завдання щодо опанування та володіння сучасними засобами та технологіями як у процесі навчання, так і в кар’єрному зростанні. Не залишається осторонь цих процесів і Національна академія. Сьогодні навчальний заклад працює над оновленням ефективної системи опитувань для вивчення думки, забезпечення оперативності та зворотного зв’язку зі слухачами, випускниками з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Створення дієвої платформи для інтелектуальної взаємодії з питань державного управління та місцевого самоврядування, з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів і технологій також сприятиме підвищенню якості навчального та наукового процесу академії.

Без сумніву, сучасні технології електронного урядування сьогодні є каталізаторами реформування державного управління. Розуміючи їх важливість, навчальний заклад працює над запровадженням Електронної академії. Ефективним механізмом її реалізації стане створення єдиного електронного науково-освітнього середовища в Національній академії та її Дніпропетровському, Львівському, Одеському та Харківському регіональних інститутах державного управління. Крім того, Електронна академія сприятиме запровадженню неформального навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад (зокрема електронного навчання, у тому числі електронних онлайн-курсів, освітніх ІТ-технологій тощо), а також накопичувальної системи кредитів, процедур підтвердження результатів їх неформального навчання тощо. Запровадження електронної академії дозволить вивчати думку тих, хто надає адміністративні послуги, та тих, хто їх отримує, щодо якості їх надання. Особливо актуальною в умовах децентралізації є підготовка кадрів для органів місцевого самоврядування, особливо вперше призначених. Від їх фаховості та професіоналізму буде залежати якість формування спроможних громад, розвиток сільських територій, ефективність органів місцевого самоврядування регіонального і субрегіонального рівнів, надання якісних адміністративних послуг тощо. Тому надання якісних освітніх послуг, зокрема через електронну академію, – це один із ефективних механізмів, що дозволить надавати такі послуги посадовим особам та службовцям місцевого самоврядування на їх робочому місці.

Сподіваємось, що завдяки впровадженню комплексу заходів з реформування, Національна академія матиме високий рівень довіри та позитивний імідж у системі публічного управління України, українському суспільстві та за кордоном.

Cтаття опублікована у часописі РЕГІОНЕТ "Стратегія розвитку" №3.